Recensies

"Elk hoofdstuk heeft een vaste indeling: een casus, diagnostiek, prevalentie, achtergronden, behandeling, evidentie voor behandelkeuzen en vermeldingen in literaire bronnen. Van Dijk pakt het grondig aan. Hij heeft de medische wetenschappelijke literatuur uitputtend bestudeerd. Het boek is aantrekkelijk vormgegeven met aquarellen van Rob Heijman. [...] Bij een aantal klachten is het verband met psychiatrie duidelijk. Overmatig schamen zelf en bloosangst kunnen gezien worden als onderdeel van een sociale angststoornis. Dwangmatig neuspeuteren, krabben, nagelbijten en duimzuigen horen tot lichaamsgericht repetitief gedrag dat geïsoleerd kan voorkomen, maar ook als onderdeel van een obsessieve-compulsieve spectrumstoornis. Deze geslaagde bundel is een aanrader voor belangstellenden."

Tijdschrift voor Psychiatrie, december 2013

 

"Van Dijk heeft zijn onderwerpen aan een gedegen analyse onderworpen. Ook de behandeladviezen komen aan de orde. [...] Aandacht voor hetgeen wat de patiënt dwarszit is essentieel, en vooral ook het verwoorden van begrip. Daarin kan een tandarts die goed getraind is in communicatie, een heel eind komen.  
De beleving van de patiënt hoort in de tandheelkunde centraal te staan. Dit boek levert daaraan een belangrijke bijdrage. Het moet gelezen worden door alle professionals in de mondzorg."

Nederlands Tandartsenblad, 21 juni 2013

 

"De auteur is er in geslaagd alle kwalen op een bijzondere duidelijke wijze te beschrijven, zonder dat dit ten koste gaat van het wetenschappelijk niveau. De aangename lay-out van het boek draagt ook bij aan het leesgemak. Van gêne tot schaamrood kan dan ook van harte worden aanbevolen aan mondzorgverleners. [...] De adviezen  blijven in de toekomst actueel, aangezien de lezers door een bij het boek behorende website over schaamteproblemen (www.schaamteproblemen.nl) op de hoogte kunnen worden gehouden van nieuwe ontwikkelingen." 

Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde, mei 2013 

 

"Huisarts Paul van Dijk verzamelde twintig jaar lang informatie over schaamteonderwerpen. Medische, culturele, psychologische en literaire informatie.[...] Onlangs verscheen zijn culturele encyclopedie van de schaamte, want dat is het. Het moet op voorhand gezegd: een standaardwerk van grote allure. En ook nog eens schitterend vormgegeven. [...] Het boek bevat achttien hoofdstukken, over onder andere blozen, stotteren, winden laten, kwijlen, zweten, bedplassen, gapen en duimzuigen. Elk hoofdstuk heeft een vaste indeling: inleiding, achtergronden, behandeling, evidence, behandelkeuze en bellettrie. [...] Vermoedelijk had iedereen dit aanstekelijke en kostelijke boek willen samenstellen en schrijven. Dat kan dus niet meer. Van Dijk deed het al. Het enige wat ons rest is dit prachtboek te kopen en eindeloos te raadplegen."

Medisch Contact, februari 2013

 

"Huisarts en schrijver Paul van Dijk verzamelde jarenlang informatie over allerlei onderwerpen waarvoor mensen juist niet naar de huisarts gaan, omdat ze
zich ervoor schamen. En omdat er volgens hem te weinig informatie is bij zorgverleners. Harde cijfers heeft Van Dijk daarover niet, maar het is wel goed voorstelbaar[...]
Over andere onderwerpen, zoals snurken, is juist veel bekend. Maar het moet gezegd, Van Dijk heeft het grondig uitgezocht, tot en met de onderzoeken over de effectiviteit van allerlei behandelingen, inclusief de ingreep waarbij door herhaalde prikken het gehemelte stugger zou worden zodat het minder snel meetrilt tijdens de ademhaling. Minder snurken dus, zeggen ook verschillende snurkcentra die deze ‘radiofrequente thermotherapie’ aanbieden. Het bestaande wetenschappelijk onderzoek naar deze relatief nieuwe ingreep is niet echt optimistisch over de vraag of het echt helpt. Kijk, daar heb je als huisarts iets aan, dan kijk je eerst naar andere mogelijke behandelingen die Van Dijk ook keurig opsomt. Het onderwerp van dit boek is eerder hilarisch dan serieus, maar de auteur slaagt erin de informatie zakelijk te brengen."

Trouw, 18 januari 2013

 

'Van gene tot schaamrood' is een boek dat geschreven is door huisarts Paul van Dijk. Met grondigheid en empathie beschrijft hij 18 veel voorkomende schaamteproblemen. Achtereenvolgens behandelt het boek schaamteproblematiek als (overmatig) blozen, kaal worden, stotteren, winden laten, krabben, neuspeuteren, kwijlen, uit je mond ruiken, zweten, hikken, snurken, bedplassen, boeren laten, tandenknarsen, slaapwandelen, nagelbijten, gapen en duimzuigen. [...] Het leest vlot weg door de schrijfstijl en de afwisseling binnen de hoofdstukken, terwijl het gevuld is met vakkennis. [...] Verwacht, als therapeut, van dit boek niet dat het je methodische ondersteuning geeft of interventies aanreikt over hoe om te gaan met schaamteproblemen binnen je praktijk. Wel dat het je een medische en sociale basis geeft, van waaruit je gesterkt kunt worden in de behandeling of begeleiding van clienten met schaamteproblemen.

Keerpunt, november 2013

 

"Van Dijk heeft grondig onderzoek verricht en heeft zaken zeer breed uitgezocht, tot en met de onderzoeken over de effectiviteit van allerlei behandelingen bij de verschillende aandoeningen. Ook al is een en ander erg aantrekkelijk geworden

doordat Van Dijk de hoofdstukken voorziet van citaten uit de literatuur over al deze schaamteonderwerpen."

Tijdschrift Klinische Psychologie (nr. 3), juli-sept 2013