Van gêne tot schaamrood

Achtergronden en behandelingen van schaamteproblemen

Paul van Dijk

Achttien schaamteproblemen die frequent voorkomen: blozen, boeren laten, kaal worden, snurken, uit de mond ruiken en tandenknarsen

“Van Dijk heeft zijn onderwerpen aan een gedegen analyse onderworpen. Ook de behandeladviezen komen aan de orde. [...] Aandacht voor hetgeen wat de patiënt dwarszit is essentieel, en vooral ook het verwoorden van begrip. Daarin kan een tandarts die goed getraind is in communicatie, een heel eind komen.”

Nederlands Tandartsenblad (21 juni 2013)

Veel patiënten worstelen met kwalen die ze gênant vinden en die hun levensgeluk in de weg staan. Hun schaamte genereert gevoelens van minderwaardigheid. Chronische schaamte bedreigt het sociale zelfbeeld en heeft vaak ingrijpende psychosociale gevolgen. Het leidt tot gevoelens van eenzaamheid en maatschappelijk isolement. Mensen die zich chronisch schamen presteren onder hun niveau en hebben vaker last van depressies en relatiestoornissen. Ook de lichamelijke gezondheid kan negatief worden beïnvloed. Ziekte en schaamte zijn nauw met elkaar verweven. Omdat hulpverleners te weinig worden geraadpleegd voor schaamtevolle aandoeningen, bestaat er een verkeerd beeld van de omvang en de ernst van deze problemen. Bovendien is er nauwelijks over deze onderwerpen gepubliceerd in de medisch-wetenschappelijke literatuur. Dit heeft tot gevolg dat er vrijwel geen informatie is over begeleiding en behandeling van patiënten met schaamteproblemen. Dit boek, Van gêne tot schaamrood, biedt de zorgprofessional voor het eerst een toegankelijke en praktische leidraad bij achtergrond en behandeling van schaamteproblemen.

In Van gêne tot schaamrood worden achttien schaamteproblemen besproken die frequent voorkomen, waaronder blozen, boeren laten, kaal worden, snurken, uit de mond ruiken en tandenknarsen. Elk hoofdstuk bespreekt de achtergronden, behandeling, evidence en behandelkeuze van een schaamteprobleem. Daarnaast worden interessante passages uit andere wetenschapsgebieden besproken, zoals de biologie, culturele antropologie en geschiedenis. Ieder hoofdstuk eindigt met een treffende, waardevolle passage uit de romanliteratuur. Van gêne tot schaamrood is bedoeld voor (huis)artsen, tandartsen, psychologen, psychiaters, fysiotherapeuten, logopedisten, diëtisten en andere zorgprofessionals die goed geïnformeerd willen zijn over de actuele achtergronden en behandelingsmogelijkheden van de besproken schaamteonderwerpen. Dit boek heeft tevens tot doel mensen te stimuleren hun schaamteproblemen met een hulpverlener te bespreken. Het openbreken van de schaamte kan de levenskwaliteit verbeteren en de toegang herstellen naar een normaal maatschappelijk bestaan.

Paul van Dijk

Paul van Dijk (huisarts en schrijver) publiceerde boeken en artikelen over educatieve gezondheidszorg en transculturele geneeskunde. Hij was medeauteur van drie NHG-Standaarden en zat tien jaar in de NHG-redactie Voorlichting. Hij is gastdocent aan de Universiteit van Utrecht en initiatiefnemer van de landelijk bekend geworden projecten 'Dokteren aan de Waal' en 'BommelerwaardBeweegt'.

Paul van Dijk
Paul van Dijk - Van gêne tot schaamrood - ISBN:9789085621041

Paul van Dijk

Van gêne tot schaamrood

Achtergronden en behandelingen van schaamteproblemen

Datum: december 2012
Omvang: 305 pagina's
Prijs paperback: € 39,50
ISBN paperback: 9789085621041
Uitgever: Prelum