Boeken van Prelum

medische media | nascholing

Handboek verrichtingen in de huisartsen­praktijk
Handboek diagnostische verrichtingen in de huisartsen­praktijk
Chemie van de mens
Van gêne tot schaamrood
Handboek farmaceutische patiënten­zorg
Handboek medische laboratorium­diagnostiek
Cariëslaesies
Handboek vrouw­specifieke geneeskunde
Een schoone tand bederft niet
Infectieziekten en afweerstoornissen bij kinderen
Kindergeneeskunde
Kronen en bruggen
Laboratoriumdiagnostiek bij kinderen
Medische spoedsituaties
Medische zorg voor patiënten met een verstandelijke beperking
Molemans praktische psychofarmacologie
Occlusie en articulatie
Tandletsel