Molemans praktische psychofarmacologie

Volledig herziene editie

dr. Paul Naarding, dr. Erna Beers

Al jarenlang een bestseller in de psychiatrie

Generaties van medische beroepsbeoefenaren zijn opgeleid en nageschoold met de praktische kennis die zij met het boek van prof.dr. Peter Moleman opdeden. Molemans praktische psychofarmacologie is de opvolger van dit belangrijke Nederlandstalige standaardwerk.

Hoofdstuk 1 van Molemans praktische psychofarmacologie vormt de basis van het boek. In dit nieuwe hoofdstuk is alle kennis over de farmacologische basiskennis van receptoren en kinetiek bijeen gebracht. Daarna volgen hoofdstukken over benzodiazepines, antidepressiva, stemmingsstabilisatoren en antipsychotica. De twee afsluitende hoofdstukken zijn gewijd aan bijzondere patiëntengroepen: ouderen en kinderen&adolecenten. Ieder hoofdstuk bevat een heldere indeling van indicaties, contra-indicaties en onderzoek van de patiënt naar de behandeling, bijwerkingen, interacties en speciale patiëntengroepen. Ieder hoofdstuk sluit af met take-home-messages.

Molemans praktische psychofarmacologie is een  praktijkgerichte leidraad die systematisch de stappen en overwegingen bij het voorschrijven van geneesmiddelen volgt. Het is een aanrader voor psychiaters, huisartsen, verpleegkundig specialisten, apothekers, specialisten ouderengeneeskunde en alle andere voorschrijvers van psychofarmaca en helpt hen om psychiatrische patiënten nog beter te behandelen.

dr. Paul Naarding, dr. Erna Beers

Onder redactie van dr. Paul Naarding en dr. Erna Beers kwam een ingrijpende uitbreiding en wijziging van de oorspronkelijke tekst tot stand.

dr. Paul Naarding, dr. Erna Beers
dr. Paul Naarding, dr. Erna Beers - Molemans praktische psychofarmacologie - ISBN:9789085621423

dr. Paul Naarding, dr. Erna Beers

Molemans praktische psychofarmacologie

Volledig herziene editie

Datum: oktober 2015
Omvang: 348 pagina's
Prijs gebonden: € 65,00
ISBN gebonden: 9789085621423
Uitgever: Prelum