Medische spoedsituaties

De systematische benadering

Tycho Olgers, Martine Oosterloo, Jan ter Maaten

Een praktisch naslagwerk

Medische spoedsituaties is een praktisch naslagwerk dat niet mag ontbreken op een spoedeisende hulp. Het boek richt zich in de eerste plaats op artsen (al dan niet in opleiding) die op deze afdeling werkzaam zijn. De inhoud is ook zeer waardevol voor andere medische professionals die te maken krijgen met acuut zieke patiënten, bijvoorbeeld in de kliniek.

In deze tweede, herziene druk hebben de auteurs de teksten geactualiseerd en op veel plaatsen uitgebreid. Ook is op veler verzoek een hoofdstuk over neurologisch onderzoek toegevoegd.

Een snelle herkenning en behandeling is bij acuut zieke patiënten van cruciaal belang. Daarom is een gestructureerde benadering noodzakelijk waarin eerst de direct levensbedreigende aandoeningen worden behandeld. Juist in een tijd waarin spoedeisende hulpafdelingen een gestage groei van het patiëntenaanbod signaleren, staat verantwoord en efficiënt handelen hoog op de agenda.  

Dit boek geeft een uitgebreide, praktische beschrijving van een systematische benadering bij medische spoedsituaties volgens de ABCDE-methodiek en hoe deze wordt toegepast bij veelvoorkomende ziekten en symptomen. Daarnaast komen potentieel bedreigende ziektebeelden aan bod met achtergrondinformatie en behandeling. De nadruk ligt daarbij op volwassen non-traumapatiënten. De heldere structuur maakt het boek eenvoudig doorzoekbaar en prettig in gebruik. De auteurs verzorgen al enkele jaren de praktijkcursus Systematische Benadering van Medische Spoedsituaties (SBMS), waarvan de leerstof vergelijkbaar is met de inhoud van dit boek.

Medische spoedsituaties - ISBN:9789085621386

Tycho Olgers, Martine Oosterloo, Jan ter Maaten

Medische spoedsituaties

De systematische benadering

Datum: januari 2015
Omvang: 320 pagina's
Prijs gebonden: € 59,50
ISBN gebonden: 9789085621386
Uitgever: Prelum