Laboratorium­diagnostiek bij kinderen

Een praktische handleiding

Tjalling de Vries, Andries Bakker, Yvonne Duijvestijn e.a.

Een aanrader voor professionals die te maken hebben met laboratorium­diagnostiek bij kinderen

Het multidisciplinaire auteursteam van Laboratoriumdiagnostiek bij kinderen bestaat uit ervaren kinderartsen, klinisch chemici en microbiologen. Zij zijn er in geslaagd om een boek samen te stellen dat een aanrader is voor alle medische professionals die te maken hebben met laboratoriumdiagnostiek bij kinderen.

Binnen de kindergeneeskunde vormen de (hetero)anamnese en het lichamelijk onderzoek de belangrijkste diagnostische instrumenten. Toch is in een aantal gevallen aanvullend laboratoriumonderzoek noodzakelijk. Juist bij kinderen is dit type onderzoek lastig. Referentiewaarden veranderen namelijk niet zelden per ontwikkelingsfase, het formaat van het kind beperkt het af te nemen volume en het afnemen van materiaal is voor het kind vervelend. Daarom moet altijd goed worden afgewogen of laboratoriumonderzoek zinvol is en welk materiaal noodzakelijk is. Dit boek is bedoeld als praktische handleiding om de arts hierbij te helpen. Laboratoriumdiagnostiek bij kinderen biedt een handzaam overzicht van de voor de kindergeneeskunde relevante tests en is opgebouwd uit drie delen. Het eerste boekdeel bevat de klinisch chemische bepalingen, terwijl in het tweede deel de micro-organismen die ziekte kunnen veroorzaken aan bod komen. Het derde boekdeel bevat een uitleg van achtergronden waarmee de beoogde gebruikers van dit boek regelmatig in aanraking komen: biochemische processen, afgeleiden van biochemische bepalingen en microbiologie.

Bij de samenstelling van dit boek is meer gestreefd naar praktische bruikbaarheid dan naar volledigheid. Iedere bepaling is volgens een vaste indeling beschreven waarbij naast de referentiewaarden ook de achtergronden, de interferenties en de diagnostische informatie aan bod komen.

Het multidisciplinaire auteursteam van Laboratoriumdiagnostiek bij kinderen bestaat uit ervaren kinderartsen, klinisch chemici en microbiologen. Zij zijn er in geslaagd om een boek samen te stellen dat een aanrader is voor alle medische professionals die te maken hebben met laboratoriumdiagnostiek bij kinderen.

Tjalling de Vries, Andries Bakker, Yvonne Duijvestijn, Jan Weel, Albert Wolthuis

Dr. Tjalling de Vries werd opgeleid tot kinderarts in het Universitair Medisch Centrum Groningen en werkt als algemeen kinderarts in het Medisch Centrum Leeuwarden. Zijn aandachtsgebieden zijn kinderlongziekten en kinderallergologie.

Dr. Andries Bakker volgde de opleiding tot klinisch-chemicus in het Klinisch Chemisch Laboratorium te Leeuwarden. Hij is werkzaam als klinisch-chemicus in het Klinisch Chemisch Laboratorium te Leeuwarden en zijn aandachtsgebieden zijn automatisering, chemie en immunochemie.

Yvonne Duijvestijn specialiseerde zich in het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam. Zij is algemeen kinderarts in het Medisch Centrum Alkmaar en heeft kinderallergologie en kinderlongziekten als aandachtsgebieden.

Dr. Jan Weel volgde de opleiding tot arts-microbioloog in het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam en is werkzaam als arts-microbioloog bij Izore, Centrum Infectieziekten Friesland te Leeuwarden. Zijn aandachtsgebieden zijn virologie, moleculaire biologie en innovatie van infectiediagnostiek in het bijzonder voor de huisarts(praktijk).

Dr. Albert Wolthuis specialiseerde zich tot klinisch-chemicus in Heerlen. Hij werkt als klinisch-chemicus in het Klinisch Chemisch Laboratorium te Leeuwarden met als aandachtsgebieden endocrinologie, point-of-care en DNA-diagnostiek.

Tjalling de Vries, Andries Bakker, Yvonne Duijvestijn, Jan Weel, Albert Wolthuis - Laboratorium­diagnostiek bij kinderen - ISBN:9789085621324

Tjalling de Vries, Andries Bakker, Yvonne Duijvestijn e.a.

Laboratorium­diagnostiek bij kinderen

Een praktische handleiding

Datum: maart 2015
Omvang: 436 pagina's
Prijs gebonden: € 65,00
ISBN gebonden: 9789085621324
Uitgever: Prelum