Kindergeneeskunde

Principes en praktijk – Inclusief online multimediale omgeving

Paul Brand, Tjalling de Vries e.a.

96 veelvoorkomende klachten, beschreven volgens een vaste indeling

Met meer dan 500 tekeningen, foto’s en infographics.

De perfecte voorbereiding op de klinische praktijk.

Kindergeneeskunde: principes en praktijk is een compleet, multimediaal basiswerk dat je klaarstoomt voor de klinische praktijk. Een team van tien bevlogen kinderartsen heeft de handschoen opgepakt om deze toegankelijk geschreven uitgave tot stand te brengen. Boordevol beeldmateriaal en verklarende infographics en met de praktijkgerichte website www.praktischekindergeneeskunde.nl waarop verklarende video’s, animaties en uitdagende kennistoetsen te vinden zijn.

Kindergeneeskunde: principes en praktijk bestaat uit drie delen. In deel I, Principes, bespreken de auteurs de zeven CanMEDS-competenties van artsen, toegespitst op kinderen en kindergeneeskunde. In deel II, Praktijk, volgt een bespreking van 96 klachten en verschijnselen.

Er is een keuze gemaakt voor de meest voorkomende klachten én voor klachten en ziekten die je niet mag missen omdat ze ernstig of levensbedreigend zijn. De klachten worden volgens een heldere, vaste structuur besproken, waarbij de auteurs je talloze nuttige praktijktips aan de hand doen. Deel III, Vignetten, belicht hulpmiddelen die je in je dagelijkse werk kunt inzetten bij de zorg voor kinderen.

Kindergeneeskunde: principes en praktijk is hiermee nu al een standaardwerk dat studenten geneeskunde, coassistenten en a(n)ios kindergeneeskunde helpt om het vak in de vingers te krijgen en hen inspireert tot het verlenen van de beste zorg voor kinderen.

Kindergeneeskunde - ISBN:9789085621454

Paul Brand, Tjalling de Vries e.a.

Kindergeneeskunde

Principes en praktijk – Inclusief online multimediale omgeving

Datum: april 2016
Omvang: 584 pagina's
Prijs gebonden: € 97,50
ISBN gebonden: 9789085621454
Uitgever: Prelum