Infectieziekten en afweerstoornissen bij kinderen

Prof.dr. A. Marceline van Furth, Dr. C.W. Ang, Dr. R.G.M. Bredius, Dr. M. van der Kuip, Dr. A. Warris, Dr. T.F.W. Wolfs, Dr. C.M.F. Kneepkens

De meest relevante bij kinderen voorkomende infectieziekten en afweerstoornissen

Door de gekozen opzet is het boek zowel geschikt voor studenten die zich willen scholen in de kinderinfectieziekten en kinderimmunologie, als voor kinderartsen (in opleiding) en allen die betrokken zijn bij de behandeling van zieke kinderen.

In Infectieziekten en afweerstoornissen bij kinderen worden de ziektegeschiedenissen gepresenteerd van 39 kinderen. Daarin komen de meest relevante bij kinderen voorkomende infectieziekten en afweerstoornissen aan bod, van streptokokkeninfecties tot lymeziekte, van de ziekte van Kawasaki tot ataxia teleangiectasia. Achtergronden en consequenties van elke aandoening worden uitgebreid besproken, waarbij ruim gebruik is gemaakt van speciaal voor deze uitgave vervaardigde illustraties.

Het boek is tot stand gekomen op initiatief van kinderarts Prof. Marceline van Furth en bevat bijdragen van talrijke experts uit Nederland en België. 

Infectieziekten en afweerstoornissen bij kinderen - ISBN:9789085621232

Prof.dr. A. Marceline van Furth, Dr. C.W. Ang, Dr. R.G.M. Bredius, Dr. M. van der Kuip, Dr. A. Warris, Dr. T.F.W. Wolfs, Dr. C.M.F. Kneepkens

Infectieziekten en afweerstoornissen bij kinderen

Datum: juni 2013
Omvang: 248 pagina's
Prijs gebonden: € 57,50
ISBN gebonden: 9789085621232
Uitgever: Prelum