Handboek verrichtingen in de huisartsen­praktijk

volledig herziene en uitgebreide druk

A.N. Goudswaard, C.J. in ’t Veld, W.L.M. Kramer

Dit boek hoort in elke huisartsenpraktijk aanwezig te zijn

“Dit boek levert elke huisarts de handvatten om de kwaliteit van zijn ingrepen te toetsen en zo nodig te verhogen. Elk hoofdstuk kent een systematische indeling. Dit boek heeft een zeer heldere beschrijvingswijze en is prachtig en rijk geïllustreerd met foto's en tekeningen.”

Huisarts & Wetenschap, september 2013.

Meer dan twee jaar is gewerkt aan de volledige herziening van het enorm succesvolle Handboek verrichtingen in de huisartsenpraktijk. Ruim 80% van de huisartsen in Nederland heeft sinds het verschijnen in 2009 dit praktische naslagwerk aangeschaft. Het handboek is nu volledig geactualiseerd en uitgebreid. Nieuwe verrichtingen zijn toegevoegd en bestaande verrichtingen zijn verbeterd en geactualiseerd op basis van de laatste inzichten.

Het uitvoeren van een verrichting biedt een verfrissende afwisseling op het luisteren, praten, voorlichten, adviseren, coachen en voorschrijven binnen de huisartsenpraktijk. In dit rijk geïllustreerde standaardwerk wordt aan de hand van stapsgewijze instructie, verhelderende foto’s en tekeningen een groot aantal verrichtingen toegankelijk gemaakt.

Alle ingrepen zijn zoveel mogelijk van beeldende casuïstiek voorzien en worden volgens een heldere, vaste structuur behandeld:

  • Achtergronden
  • Indicaties en contra-indicaties
  • Valkuilen
  • Instrumentarium en materialen
  • Voorbereidingen
  • Stapsgewijze beschrijving van de verrichting
  • Complicaties
  • Nazorg
  • Literatuur

 

Naast het systematisch beschrijven van de verrichtingen zelf, is er natuurlijk veel aandacht voor het instrumentarium, de organisatie, de administratie en het wettelijk kader. Handboek verrichtingen in de huisartsenpraktijk is een aanrader voor elke huisarts en AIOS. Het boek is een praktisch hulpmiddel bij het repeteren en uitbreiden van vaardigheden, het toetsen van routines, het maken van taakafspraken met de praktijkassistente en het op orde houden van het instrumentarium.  Dit boek instrueert niet alleen, het inspireert ook. De huisarts zal na het lezen ervan nauwelijks kunnen wachten om met de nieuw verworven kennis aan de slag te gaan. Om te bouwen aan een praktijk waarin verrichtingen een integraal onderdeel uitmaken van de patiëntenzorg. Verrichtingen die  bijdragen aan het werkplezier van het gehele huisartsgeneeskundige team.

NHG-leden kunnen dit boek voor een ledenprijs van € 114,75 bestellen. Vult u bij het afronden van uw bestelling op Geneeskundeboek de code NHG201610 in.

Handboek verrichtingen in de huisartsenpraktijk is een coproductie van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en Prelum Uitgevers.

Handboek verrichtingen in de huisartsen­praktijk - ISBN:9789085621393

A.N. Goudswaard, C.J. in ’t Veld, W.L.M. Kramer

Handboek verrichtingen in de huisartsen­praktijk

volledig herziene en uitgebreide druk

Datum: november 2014
Omvang: 500 pagina's
Prijs gebonden: € 135,00
ISBN gebonden: 9789085621393
Uitgever: Prelum – NHG