Handboek farmaceutische patiënten­zorg

Prof. dr. J.J. de Gier, Prof. dr. M.L. Bouvy, Prof. dr. A.C.G. Egberts, Prof. dr. P.A.G.M. de Smet

Achtergronden en praktijk

Handboek farmaceutische patiëntenzorg is de eerste beknopte Nederlandstalige uitgave waarmee u farmaceutische patiëntenzorg (FPZ) stapsgewijs in de praktijk brengt. 

Handboek farmaceutische patiëntenzorg bevat bijdragen van meer dan dertig auteurs die in staat bleken om wetenschappelijke inzichten te vertalen naar de dagelijkse praktijk. Ieder hoofdstuk sluit af met kernpunten en er is veel ruimte voor verhelderende casuïstiek.

Het boek gaat in op de veranderende rol van de apotheker; van de klassieke ‘doosjesschuiver’ naar de zorgverlener die de zorgen, verwachtingen en overtuigingen van de patiënt als uitgangspunt neemt voor de zorgverlening.

In het eerste boekdeel komt de achtergrond van FPZ aan de orde. Daarna is er aandacht voor de praktijkvoorbereiding, waarna in deel drie handvatten worden gegeven voor de uitvoering van FPZ. Tot slot komen in het vierde boekdeel de plaatsbepaling en de uitkomsten van FPZ aan bod.

Dit boek is een aanrader voor apothekers, studenten farmacie, farmaceutisch consulenten en apothekersassistenten.

Inhoud:

 1. Waarom deze uitgave?
 2. Geschiedenis van de farmaceutische patiëntenzorg
 3. Filosofie en ethisch mandaat
 4. Proces en activiteiten
 5. Competenties
 6. Voorkomen en verminderen van therapieontrouw
 7. Psychologie van gedragsverandering en counseling
 8. Uitvoering van de FPZ-cyclus in de eerste lijns gezondheidszorg
 9. Het farmaco therapeutisch thuisconsult
 10. Begeleiding in de apotheek bij eerste en tweede uitgifte
 11. Tweedelijns gezondheidszorg
 12. Transitiezorg bij ziekenhuisopname en -ontslag
 13. Documentatie van FPZ
 14. Samenwerking in de eerste lijn: vroeger, nu en later
 15. Samenwerking met de zorgverzekeraar
 16. Kwaliteitsborging op basis van prestatieindicatoren
 17. Ontwerpen van een FPZ-service in een zorgservicesysteem
 18. Ontwikkeling van prestatie beschrijvingen
 19. Farmaceutische verrichtingen
 20. Resultaten uit onderzoek naar de effecten van FPZ
 21. Economische uitkomsten
 22. Vervolgopleiding tot ziekenhuis-apotheker
 23. Vervolgopleiding tot openbaar apotheker
Handboek farmaceutische patiënten­zorg - ISBN:9789085621263

Prof. dr. J.J. de Gier, Prof. dr. M.L. Bouvy, Prof. dr. A.C.G. Egberts, Prof. dr. P.A.G.M. de Smet

Handboek farmaceutische patiënten­zorg

Achtergronden en praktijk

Datum: november 2013
Omvang: 352 pagina's
Prijs gebonden: € 54,50
ISBN gebonden: 9789085621263
Uitgever: Prelum