Een Schoone tand bederft niet

Ivoren Kruis 1910-2010
Honderd jaar actie voor een gezonde mond

dr. Huib Kalsbeek

Honderd jaar actie voor een gezonde mond

Een schoone tand bederft niet is prettig leesbaar en door de vele illustraties ook een lust voor het oog. Erg veel herkenbaar foldermateriaal. Kortom, een mooi overzichtsboek voor degenen die geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van de tandheelkundige voorlichting.

M. ElfrinkTijdschrift Jeugdgezondheidszorg juni 2015

In 2010 bestond het Ivoren Kruis honderd jaar. In het boek Een schoone tand bederft niet wordt de geschiedenis van het Ivoren Kruis beschreven in samenhang met ontwikkelingen binnen de preventieve en sociale tandheelkunde in de afgelopen eeuw. In de eerste helft van de twintigste eeuw werd de mondgezondheid in Nederland steeds slechter. Daarna trad een sterke verbetering op. De tanden werden vaker gepoetst en tandpasta’s werden effectiever door de toevoeging van fluoride. De toegankelijkheid van de professionele mondzorg nam toe door een groter aantal tandartsen en de introductie van mondhygiënisten en preventieassistenten. Veranderingen in de samenleving als geheel, zoals de verhoging van het opleidingsniveau van de bevolking en de toegenomen welvaart, hebben indirect bijgedragen aan de verbeterde mondzorg en mondgezondheid.

Het Ivoren Kruis is een vereniging die zich richt op verbetering van de mondgezondheid door middel van voorlichting. Daarbij wordt in het bijzonder aandacht geschonken aan de jeugd en aan groeperingen met een verhoogd risico op gebitsafwijkingen. Een van de meest in het oog springende activiteiten betreft de uitgave van voorlichtingsmateriaal. Het Ivoren Kruis fungeert ook als inspiratiebron voor werkers in de gezondheidszorg, zowel binnen als buiten de tandheelkunde.

dr. Huib Kalsbeek

Dr. Huib Kalsbeek werkte na afronding van de studie tandheelkunde in 1962 achtereenvolgens als tandarts bij de Koninklijke Luchtmacht en bij de Stichting Kindertandverzorging Tiel. Tegelijkertijd was hij in Utrecht docent Sociale Tandheelkunde bij de opleidingen van tandartsen en mondhygiënisten. In 1972 verwierf hij de doctorstitel. Vanaf 1980 werkte hij als tandarts-epidemioloog bij TNO. Kalsbeek was acht jaar bestuurslid en twintig jaar lid van het Adviescollege Preventie Mond- en Tandziekten van het Ivoren Kruis.

dr. Huib Kalsbeek
dr. Huib Kalsbeek - Een Schoone tand bederft niet - ISBN:9789085621317

dr. Huib Kalsbeek

Een Schoone tand bederft niet

Ivoren Kruis 1910-2010
Honderd jaar actie voor een gezonde mond

Datum: december 2014
Omvang: 488 pagina's
Prijs paperback: € 49,50
ISBN paperback: 9789085621317
Uitgever: Prelum