Handboek diagnostische verrichtingen in de huisartsen­praktijk

C.J. in 't Veld, dr. A.N. Goudswaard, dr. R.F. Dijkstra

Gedegen en mooi

Het boek behandelt diagnostische verrichtingen per tractus. Elk hoofdstuk is voorzien van vaak prachtige verklarende tekeningen en illustratieve foto’s. [...] Er staat van alles in: van heel gebruikelijk lichamelijk onderzoek tot onderzoek dat maar heel weinig huisartsen doen. [...] Gedegen en mooi.

Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, januari 2013

In de voetsporen van het enorme succes van het Handboek verrichtingen in de huisartsenpraktijk is eindelijk het tweede deel verschenen: Handboek diagnostische verrichtingen in de huisartsenpraktijk. Met ruim 500 prachtig geïllustreerde pagina's met de nieuwste inzichten in diagnostische verrichtingen in uw praktijk. Met talloze verklarende en instruerende foto's en tekeningen.

Diagnostiek is één van de hoekstenen van de huisartsgeneeskunde en een cruciale stap voor het verdere behandeltraject. Voor een adequate diagnose heeft de huisarts soms al voldoende aan een goede anamnese. Vaak is echter lichamelijk onderzoek nodig, eventueel aangevuld met laboratoriumdiagnostiek, beeldvormend onderzoek of funtionele testen. In de praktijk blijkt dat huisartsen deze diagnostische verrichtingen verschillend uitvoeren, wat de betrouwbaarheid van de uitkomsten niet altijd ten goede komt.

Handboek diagnostische verrichtingen in de huisartsenpraktijk is een coproductie van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en Prelum Uitgevers.

NHG-leden kunnen dit boek voor een ledenprijs van € 110,50 bestellen. Vult u bij het afronden van uw bestelling op Geneeskundeboek de code NHG201620 in.

Dit rijk geïllustreerde standaardwerk biedt de huisarts houvast bij het correct en onderbouwd uitvoeren van een groot aantal diagnostische verrichtingen. Het beschrijft duidelijke indicaties en biedt een zorgvuldige beschrijving en visualisering van de uitvoering. Hierbij zijn uiteraard de NHG-standaarden en de context van de huisartsenpraktijk als uitgangspunt genomen. Na lezing en oefening zijn de meeste verrichtingen verantwoord in de dagelijkse praktijk toe te passen. De beschrijving van de verrichtingen worden begeleid door ruim 500 afbeeldingen in kleur en worden volgens een heldere, vaste structuur behandeld: achtergronden, indicaties, instrumentarium en materialen, uitvoering, complicaties, uitslag en interpretatie, checklist uitvoering en literatuur.

Handboek diagnostische verrichtingen in de huisartsenpraktijk is een onmisbaar naslagwerk voor de huisarts en de AIOS. het is een praktisch hulpmiddel bij het repeteren en uitbreiden van diagnostische vaardigheden, het toetsen van routines, het maken van taakafspraken met de assistente en het op orde houden van het instrumentarium. De overzichtelijke foto's en tekeningen houden de huisarts een spiegel voor en inspireren tot het aanleren en perfectioneren van alledaagse en minder alledaagse diagnostiek in de huisartsenpraktijk.

 

Handboek diagnostische verrichtingen in de huisartsen­praktijk - ISBN:9789085621171

C.J. in 't Veld, dr. A.N. Goudswaard, dr. R.F. Dijkstra

Handboek diagnostische verrichtingen in de huisartsen­praktijk

Datum: oktober 2012
Omvang: 494 pagina's
Prijs gebonden: € 130,00
ISBN gebonden: 9789085621171
Uitgever: Prelum – NHG